i-c
07 آذر 1401 - 20:00

آمریکا درباره فعالیت های بیولوژیکی خود در اوکراین توضیحی نمی دهد

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در ژنو اعلام کرد که آمریکا درباره فعالیت های بیولوژیکی و نظامی خود نزدیک مرزهای روسیه هیچ توضیحی ارائه نکرده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی مستقر در ژنو اعلام کرد که آمریکا و اوکراین توضیحی درباره اقدامات بیولوژیک خود نزدیک مرزهای این کشور ارائه نکرده اند. خبرگزاری مهرنماینده دائم روسیه در سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی مستقر در ژنو«گنادی گاتیلوف» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی مستقر در ژنو امروز دوشنبه اعلام کرد: روسیه تا به امروز پاسخ جامعی از سمت ایالات متحده و اوکراین در خصوص فعالیت های بیولوژیکی و نظامی واشنگتن در خاک اوکراین تحت کنوانسیون سلاح های بیولوژیکی (BWC) دریافت نکرده است. «گنادی گاتیلوف»نماینده دائم روسیه در سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی مستقر در ژنوروسیه تا به امروز پاسخ جامعی از سمت ایالات متحده و اوکراین در خصوص فعالیت های بیولوژیکی و نظامی واشنگتن در خاک اوکراین تحت کنوانسیون سلاح های بیولوژیکی(BWC)دریافت نکرده است.این مقام ارشد روسیه تاکید کرد که مسکو هنوز پاسخ مناسب و معناداری به اسناد و مدارک ارائه شده، دریافت نکرده است، اسنادی که ماهیت واقعی تعامل میان پنتاگون و پیمانکاران آن و طرف اوکراینی در زمینه فعالیت‌های نظامی و بیولوژیکی را روشن می سازد. این مقام ارشد روسیه تاکید کرد که مسکو هنوز پاسخ مناسب و معناداری به اسناد و مدارک ارائه شده، دریافت نکرده است، اسنادی که ماهیت واقعی تعامل میان پنتاگون و پیمانکاران آن و طرف اوکراینی در زمینه فعالیت‌های نظامی و بیولوژیکی را روشن می سازد.گاتیلوف در ادامه یادآور شد که شکایت این کشور در این زمینه نادیده گرفته شد و آمریکا پیشنهاد روسیه برای تحقیقات بین المللی تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل بر اساس ماده ششم کنوانسیون سلاح های بیولوژیکی را مسدود کرده است. گاتیلوف در ادامه یادآور شد که شکایت این کشور در این زمینه نادیده گرفته شد و آمریکا پیشنهاد روسیه برای تحقیقات بین المللی تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل بر اساس ماده ششم کنوانسیون سلاح های بیولوژیکیرا مسدود کرده است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 886988